+ 48 533 080 044

Open post

Jak zabezpieczyć fundamenty przed skutkami wilgoci i wodą?

Fundament to najważniejszy element konstrukcyjny budynku. Jego zadaniem jest przeniesienie na grunt obciążeń budowli i oddzielenie części budynku od podłoża. Prawidłowo zabezpieczone fundamenty chronią mur przed wilgocią oraz wodą gruntową. Z kolei niewłaściwa hydroizolacja powoduje, że zaczynają one chłonąć wodę, co prowadzi do zawilgocenia murów i w konsekwencji do stopniowej degradacji materiałów budowlanych. Jak zatem […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top