+ 48 533 080 044

Co sprawia, że dom można określić mianem „energooszczędny”?

Domy energooszczędne to obecnie jeden z najbardziej popularnych tematów w budownictwie jednorodzinnym. Coraz więcej budujących decyduje się na rozwiązania, które zmniejszają energochłonność domu, a równocześnie zapewniają najwyższy komfort cieplny. Co sprawia, że dom można określić mianem „energooszczędny”? 

Jak dotąd nie powstała wyczerpująca definicja domu energooszczędnego. Mówiąc o budownictwie niskoemisyjnym, przywołać można różne właściwości danego budynku. Sprowadzają się one zazwyczaj do tego, że dom energooszczędny nie zużywa zbyt wiele energii ani na ogrzewanie, ani na wentylację czy inne instalacje związane z jego eksploatacją. Ponieważ najczęściej to właśnie ogrzewanie pochłania najwięcej energii, na tym aspekcie zarówno budujący, jak i specjaliści z branży budowlanej skupiają się najczęściej, wiążąc energooszczędność m.in. z jego izolacyjnością termiczną.

Wskaźniki energooszczędności 

To, czy budynek jest energochłonny, definiuje wskaźnik E – tj. sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Informuje on o tym, jak dużo energii potrzeba, aby ogrzać 1 mkw powierzchni domu w ciągu roku. Polskie normy zakładają, że współczynnik E mieści się w zakresie 120-180 kWh/mkw/rok. Aby dom był energooszczędny, wskaźnik ten nie powinien przekraczać jednak wartości 80 kWh/mkw/rok.

Innym parametrem, który pozwala kwalifikować budynki mieszkalne jako energooszczędne, jest współczynnik przenikania ciepła U. Dla ścian zewnętrznych, podłóg i dachu w domu energooszczędnym U nie powinien być wyższy niż 0,2 W/mkw/rok. Decydując się na poszczególne rozwiązania i kupując materiały, należy zadbać o to, żeby przegrody domu skutecznie chroniły przed stratami ciepła i zewnętrznym chłodem. Warto pamiętać, że nowe warunki techniczne stanowią, iż dom musi mieć dach ze współczynnikiem niższym niż 0,15 W/(m²·K).

Podstawa domu energooszczędnego to właściwa bryła 

Aby dom tracił poprzez ściany, czyli przegrody zewnętrzne, jak najmniej energii, jego bryła musi być odpowiednio zaprojektowana. Stosunek powierzchni – jeśli idzie o przegrody zewnętrzne do kubatury całego budynku – powinien być jak najmniejszy. By dom był energooszczędny, warto unikać załamań ścian czy narożników. Co za tym idzie, bryła domu niskoemisyjnego musi być jak najprostsza. Najlepiej, gdy będzie na planie prostokąta. Warto też zadbać, aby elewacja była zorientowana w jak największej części w stronę południa, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać energię słoneczną. Z tego też powodu elewacja od południowej strony powinna być również w dużej mierze przeszklona.

Jak oszczędzać energię w domu? 

Kluczem do sukcesu jest ograniczanie energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, potrzebnej m.in. na ogrzewanie budynku jednorodzinnego. Aby tego dokonać, należy zminimalizować straty ciepła do otoczenia, a także stosować odpowiednie źródła ciepła, np. z odnawialnych źródeł energii – takich jak fotowoltaika. Pomocne okazuje się również zainstalowanie inteligentnych i automatycznych systemów sterowania budynkiem, dzięki którym korzystanie z mediów jest oszczędne.

Domy energooszczędne – ogrzewanie i wentylacja

Decydując się na system grzewczy do nowo budowanego domu, dobrze jest kierować się nie tylko jego ceną, ale także kosztami ogrzewania bądź podgrzewania wody w perspektywie wielu lat. Warto postawić na wydajne źródło ciepła, które bazuje na odnawialnej energii, np. pompa ciepła lub fotowoltaika. Będzie to rozwiązanie oszczędne, a przy tym ekologiczne. W przypadku ogrzewania za pomocą gazu albo oleju można z kolei rozważyć montaż kotła kondensacyjnego.

Równie istotne dla energooszczędności budynku jest to, w jaki sposób zaprojektowana jest jego wentylacja. Popularnym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która zapewnia stałą wymianę powietrza. Powietrze, które napływa do domu, ogrzewane jest za pomocą ciepła odzyskanego z powietrza usuwanego z domu. Ogranicza to zużycie energii i tym samym – zmniejsza koszty związane z ogrzewaniem.

Masz pytania dotyczące budowy domu energooszczędnego? Zapraszamy do kontaktu z Espiro Investment! Z chęcią udzielimy odpowiedzi i będziemy dla Ciebie wsparciem na każdym etapie budowy.

Scroll to top