+ 48 533 080 044

Budowa domu – od czego zacząć?

Budowa domu to dość skomplikowany proces, który możemy przeprowadzić samodzielnie (zatrudniając kierownika budowy i dobierając ekipy do poszczególnych prac) lub za pośrednictwem firmy budowlanej oferującej kompleksową obsługę np. Espiroproperty. W przypadku, jeżeli nie chcemy bądź nie możemy pozwolić sobie na zlecenie firmie przeprowadzenia formalności prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę i samej budowy domu, pozostaje zorganizowanie tego samodzielnie.

Zakup działki

Pierwszym krokiem (o ile nie jesteśmy w posiadaniu działki) jest wybór i zakup działki budowlanej. Oczywiście najważniejsze jest sprawdzenie stanu prawnego działki, znając numer wieczysty działki możemy łatwo sprawdzić za pomocą Internetu kto jest jej właścicielem i czy przypadkiem nie jest zadłużona. Równolegle warto zainteresować się, czy działka pod budowę domu nie wymaga zmiany kwalifikacji gruntu z rolnej/leśnej na budowlaną oraz czy warunki gruntowe są proste (występują grunty nośne i poziom wody gruntowej znajduje się stosunkowo nisko). Koszty budowy domu będą zdecydowanie niższe jeżeli warunki gruntowe są proste, a sama działka jest niezadrzewiona i płaska. Warto również zwrócić uwagę na to, czy działka posiada dostęp do drogi publicznej, w przeciwnym razie pojawi się konieczność ustanowienia służebności przez działki sąsiednie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wpływ na czas i koszty zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę ma również to, czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZT). Jeżeli w danym obszarze miejscowy plan nie został ustanowiony pojawi się konieczność wystąpienia o warunki zabudowy (WZ). Niestety drugi wariant zakłada, że uzyskanie pozwolenia na budowę zajmie więcej czasu i sam proces wygeneruje wyższe koszty.
W dużym uproszczeniu zarówno MPZT, jak i WZ szczegółowo wskazują (część opisowa + część graficzna) w jakiej formie budynek może zostać zrealizowany na danej działce, więc są ściśle związane z następną czynnością, którą jest wybór projektu. Jeżeli działka jest objęta MPZT wybierając projekt możemy samodzielnie sprawdzić na postawie materiałów dostępnych w Internecie, czy możemy wybudować dom według właśnie tego projektu i zakupić go, czy nie. Jeżeli MPZT nie jest ustalony niestety powinniśmy wstrzymać się z zakupem projektu, bądź rozpoczęciem prac nad projektem indywidualnym, aż do momentu uzyskania WZ.

Scroll to top